BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONLANMIŞTIR.

 

Bildiri gönderim kuralları:
*3.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, bildirileri poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
*Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri formunun sadece web sayfasından doldurularak gönderilmesi gerekmektedir.
* Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilir.
*Orijinal araştırmalar, olgu sunumları, retrospektif çalışmalar ve derlemeler bildiri olarak gönderilebilir.
*Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce bilimsel bir dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir.
*Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
*Kongre Bilimsel Komitesi, içerik ve sunum şekli gibi özellikleri değerlendirerek 4 adet sözel bildiriyi seçkin bildiri oturumunda sunulmak üzere seçecektir. Seçilen sözlü sunumlar 2-3 dakikalık soru-cevap kısmını da içerecek şekilde toplamda 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
*Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin yazım /dilinde herhangi bir değişiklik /düzeltme yapılmayacaktır. Yazarların gönderdiği bildiriler olduğu gibi kongre sayfasında yer alacaktır. Dilbilgisi kurallarına uymayan ve yazım hataları olan bildiriler komite tarafından reddedilebilecektir.
*Başlıkta kısaltma kullanılmamalı ve çalışmayı yansıtmalıdır. Bildiri başlığının altında yazarların isimleri (adı-soyadı) ve kurumları yazılmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan belirtilmemelidir. İletişim için sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon ve faks numaraları eklenmelidir.
*Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi ve sayısı belirtilmelidir.
*Bildirilerin içerisinde her ikisi de basit ve anlaşılır olmak koşuluyla en fazla 2 tablo ve 2 grafiğe izin verilir.
*Sunum özetleri başlık hariç en az 300 en fazla 500 kelime olmalı ve aşağıdaki bölümleri içermelidir; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç. Çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmelidir. Literatür ile karşılaştırma ve yorum içermemelidir. Çalışma sonuçlarının klinik anlamı vurgulanmalıdır.
*Posterler olarak kabul edilen bildiriler 70X90 cm boyutlarında, karşıdan bakıldığında rahatça okunabilir olmalıdır.
*Kongrenin resmi dili Türkçe’ dir.
*Başvurular 23 Mart 2018 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir. Bildirilerin kabul durumu ve sunum şekli 23 Mart 2018 tarihinde sorumlu yazarlara bildirilecektir.

Bildiri özetlerinizi bildiri@dcybhk2018.org adresine gönderebilirsiniz.

KONGREMİZ BAŞARI İLE SONUÇLANMIŞTIR.
TÜM KATILIMCILARA VE DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR EDERİZ.
BİLDİRİ KİTAPÇIĞI VE FOTOĞRAFLAR İÇİN
TIKLAYINIZ
Kapat
0